UNİMA İSTANBUL

  2009 yılında Erdinç Demiray’ ın önderliğinde kurulan Unima İstanbul şubesi, Karagöz sanatının yaşatılması ve bilinirliğinin artması önceliğiyle hareket etmektedir.

   Bu bağlamda, Karagöz’ ün yaşatılması için gösteri, seminer, eğitim faaliyetleri yürütmekte, gelecek kuşakların Türk Gölge oyunumuzu öğrenmesini ve sevmesini sağlamak yolundaki çalışmalarını,  TARLABAŞI, KAPANCA SOKAK, 7/C Beyoğlu adresinde  devam ettirmektedir. 

   İstanbul Şubesi, İstanbul Şubesinin Yönetim Kurulu; Başkan SİBEL TOMAÇ, Başkan Yardımcısı CENGİZ SAMSUN, Genel Sekreter GÖHER ERGÜN, Sayman ALPAY EKLER, Asil Üye H. OYA TANSI ‘ den oluşmaktadır.