UNIMA
TURKİYE

UNIMA Türkiye Milli Merkezi Kültür Bakanlığının I.Mîlli Kültür

Şurası’ndaki UNIMA Türkiye Mîlli Merkezinin kurulması çalışmalarına

başlanması konusunda alınan tavsiye kararının ardından,

UNIMA Türkiye Milli Merkezi 27.09.1990 tarih ve 90-1013 sayılı

Bakanlar Kurulu kararıyla 2908 sayılı Dernekler Kanununun 11.

ve 12. maddelerine göre kurulmuştur.

Türk kukla ve gölge oyunu sanatlarını yurtiçinde ve yurtdışında,

diğer milletlerin kukla ve gölge oyunlarını da ülkemizde

tanıtarak, bu sanatların araştırılmasını, geliştirilmesini, korunmasını

ve yaşatılmasını sağlamak amacıyla kurulan merkez, kısa

sürede kukla ve gölge oyunumuzun yurtiçi ve yurtdışında

tanıtımı, sanatçıların haklarının savunulması, sanatın

geliştirilmesi, yaygınlaştırılması konularında bir çok çalışmaları

gerçekleştirilmiştir. 1997 yılında Bursa Şubesi, 2009 yılında da

İstanbul Şubesi kurulmuştur.